Ridderkorssympati

Den omvendte Robin Hood-stil ville ifølge Simon Spies føre til, at også de fattige fik det bedre, og det kan derfor ikke komme bag på nogen, at Simon Spies var tilhænger af og bidragyder til Det Konservative Folkeparti.

Hvorfor han aldrig sympatiserede med sin ven Mogens Glistrups parti, vides ikke. Det kan skyldes, at han så nogle for pressen åbenbare sammenligningsmuligheder med sin nazistiske fortid, men det forbliver spekulation.

Simon Spies og Connie Svendsen havde nu efterhånden skabt en arbejdsplads med ca. 1000 ansatte.

Hans kunder kunne tælles i hundrede tusinde ad gangen.

Lige så ligegyldig og skånselsløs han var med sit helbred, lige så kontant og brillant en forretningsmand var han.

Dybt respekteret af sine ansatte for sin indsigt, arbejdsglædepeptalk og beslutningsdygtighed.

Højt værdsat af den menige dansker, der kunne føle sig underholdt og berejst.

Simon Spies var som antydet fuldkommen bevidst omkring sin fremtoning. Selvfølgelig var han det. Han var bevidst omkring alting. Derfor ønskede han sig også en form for formel anerkendelse af sin indsats og portionshumor.

Et ridderkors ville have været på sin plads, tænkte han.

Det kom aldrig.

Simon Spies blev konsekvent forbigået, når kongehuset og rejsebranchen krydsede veje ved forskellige arrangementer.

Beviset på, at formandens levemåde ikke var forenelig med kongehusets livsanskuelse, kom, da Spies-koncernen alligevel forsøgte at få ridderkorset placeret på formandens bryst kort før hans død.

Finansdirektør Holger Damm forestod de Ekstra praktiske arrangementer, og i Spies-husets top havde man efterhånden den klare fornemmelse, at kongehuset alligevel godt ville belønne dette smittende særegne individ, der syntes at leve i en naturstridig pagt med den danske befolkning.

Men hans indiskutable præstation og arbejdsglæde forblev åbenbart diskutabel, idet der i sidste øjeblik blev nedlagt forbud mod, at Simon Spies fik ridderkorset.

I Spies-koncernen konstaterede man efterfølgende, at forbuddet fra hofmarskallatet dårligt kunne komme fra andre end Hendes Majestæt Dronningen.

Artikler:

Basale musikforetagender
Budskapssalg
Dagligvaremarkedskonkurranse
Folkemusikcocktail
Indkøbsvognekaos
Klubskifteopfording
Projektorganisationsevalueringer
Stamspillerstress

mail