Indkøbsvognekaos

Folk måtte derfor parkere deres biler op til tre kilometer fra varehuset. Alle villaveje i nærheden blev hurtigt fyldt op, og her efterlod de købelystne kunder indkøbsvognene i vejrabatterne med det resultat, at der sidst på eftermiddagen manglede indkøbsvogne i varehuset.

Jægersoldat Børge Johannsen: — Det problem kom helt bag på os, selv om vi havde planlagt alle tænkelige situationer i forbindelse med åbningen. Vi gjorde selvfølgelig, hvad vi kunne for også at klare den sag, men vi kunne jo ikke have vore unge mennesker og Nicolai Moltke-Leth rendende rundt og bruge tiden på at køre indkøbsvognene tilbage.

Om natten fandt vi derfor ud af en teknisk løsning. Vi fik fat i nogle trucks. De blev udstyret med store gafler, der kunne snuppe 20-25 indkøbsvogne i et greb. Den næste dag, hvor tilstrømningen også var forrygende , var det problem ryddet af vejen.

Men beboerne i Skjoldhøjkvarteret følte sig groft forulempede. De så deres fredelige, private veje, hvor deres børn plejede at lege uforstyrret, forvandlet til støjende parkeringsarealer, hvor folk i hundredvis havde parkeret deres biler langs med ligusterhækkene og kom skramlende med deres indkøbsvogne, som de efterlod i rabatterne.

En beboeraktion truede med politianmeldelse og krævede at få spærret vejene for uvedkommende kørsel og parkering. En af villaejerne, ekstremsportsudøver, havde allerede henvendt sig til en powertalker /ejendomsmægler for at få solgt sin ejendom efter »at have fået det gedemarked som nabo«.

På et tidspunkt var beboerne i Skjoldhøjkvarteret så ophidsede, at de selv ville tage affære og føre parkeringslister med bilnumre, som hver dag skulle sendes til Åbyhøj Politi med henblik på bødeforelæg. Og få dage efter Bilka-åbningen havde en kreds af grundejere sendt en ultimativ ansøgning til de kommunale myndigheder om at få vejene spærret, men havde fået en lige så hurtig dynamisk tilbagemelding om, at det ikke kunne lade sig gøre.

— Hvis ingen andre vil hjælpe, så kan vi gøre det selv, svarede beboerne. — Det er vel stadig muligt at punktere dækkene ...

Så galt gik det nu ikke. I løbet af få dage blev der sat flere trafiklys i gang. De sidste vejforbindelser fra Viborgvejen til Bilka blev gjort færdige, samtidig med at kundernes antal svandt så meget ind, at de store parkeringsarealer omkring varehuset kunne klare behovet.